Atrankos kriterijai

Galimi Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko investuotojai yra:

 1. Juridiniai asmenys, vykdantys MTEPI veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas),
 2. Mokslo ir studijų institucijos.

Galimos planuojamų Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijoje vystyti projektų grupės:

 1. Bendros infrastruktūros vystymo iniciatyva,
 2. Klasterizacijos vystymo projektas,
 3. Technologinių ir (arba) viešųjų paslaugų vystymo pasiūlymas.

Investuotojams yra taikomi investuotojų atrankos kriterijai.

Investuotojų atrankos kriterijai

Procesas

Kandidatų atrankos procesas*:

 1. Paraiškų pagal pasirinktą dalyvavimo modelį teikimas.
 2. Paraiškų vertinimas ir atranka: paraiškos vertinamos Priežiūros ekspertų grupės** posėdžiuose pagal investuotojų atrankos kriterijus.
 3. Priežiūros ekspertų grupės sprendimu Investuotojų paraiškos yra patvirtinamos arba atmetamos. Paraiškos patvirtinimo atveju, kiekvienam investuotojui yra nustatomas individualus įsikūrimo mokestis***. Prioritetas yra teikiamas bendros infrastruktūros vystymo projektams, baigiant pradedančiųjų įmonių vystymo projektais (iniciatyvomis).
 4. Priežiūros ekspertų grupės informavimas apie esmines sutarčių nuostatas.
 5. Įsikūrimo ir veiklos vykdymo sutarties, nekilnojamo turto pirkimopardavimo sutarties ir valstybinės žemės subnuomos sutarties, apibrėžiančių atrinktos teritorijos dalies vystymo sąlygas ir priskirtus teritorijos vystymo rodiklius, pasirašymas.

* Kandidatų atranka yra vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos vystymo sąlygų aprašu, patvirtintu 2021 m. birželio 8 d. Priežiūros ekspertų grupės protokolu Nr. 15.

** Priežiūros ekspertų grupė sudaryta ir patvirtinta 2024 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1004/24.

*** Įsikūrimo mokestis nustatomas vadovaujantis Įsikūrimo mokesčio nustatymo tvarka, patvirtinta 2021 m. balandžio 30 d. Priežiūros ekspertų grupės protokolu Nr. 14.

Priežiūros ekspertų grupė

VMIPP veiklos priežiūrą, vystymo ir strateginio valdymo kontrolę vykdo Priežiūros ekspertų grupė, kurią sudaro:

 1. VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr. Gediminas Pauliukevičius
 2. Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė
 3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėja Lina Koriznienė
 4. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonominės plėtros grupės vadovė Gina Jaugielavičienė
 5. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Gyvybės mokslų komandos vadovė Julija Lukaitytė
 6. VšĮ „GO Vilnius“  Verslo skyriaus vadovas Mangirdas Šapranauskas

Priežiūros ekspertų grupės kompetencija:

 1. Prižiūrėti, kaip yra įgyvendinami Parko veiklos rodikliai nustatytais terminais, nagrinėti Parko veiklos rodiklių įgyvendinimo vėlavimo priežastis ir galimus jų šalinimo būdus;
 2. Svarstyti ir teikti pasiūlymus Parko operatoriui dėl Parko veiklos strategijos, Parko vystymo ir strateginio valdymo efektyvesniam Parko veiklos rodiklių įgyvendinimui užtikrinti;
 3. Vertinti Parko teritorijoje norinčius įsikurti investuotojus pagal Parko teritorijoje norinčių įsikurti įmonių atrankos kriterijus ir priimti galutinius sprendimus dėl leidimo jiems įsikurti Parko teritorijoje.

Kilo klausimų?

Susisiekite nurodytais kontaktais.

Kontaktai

Naujienlaiškis