VCIIP kūrimasis ir vystymasis

VCIIP vizija

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko vizija

– sutelkti teritorijoje inovacines veiklas vystančius investuotojus tam, kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios inovatyvių įmonių augimą, mažinant naujų produktų kūrimo ir komercializavimo kaštus, pasinaudojant inovacijų kūrimui reikalingų išteklių, vertės grandinių tinklo, mokslo ir verslo klasterių teikiamomis galimybėmis.

 

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko tikslas

– stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir komunikacijas. Siekiame sukurti funkcionalią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrą (kietąją ir minkštąją) teritorijos vystymuisi tokiu būdu padidinant teritorijos patrauklumą užsienio investuotojams bei šalies aukštųjų technologijų įmonėms.

 

Nustatyti šie Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko vystymo tikslai:

  1. Sutelkti išteklius inovacijų kūrimui,
  2. Sukurti vertės grandinių tinklą,
  3. Klasterizuoti mokslą ir verslą,
  4. Išvystyti Teritorijos operatoriaus funkcijas.

Iki 2022 m. pabaigos siekiami rezultatai:

01

Pasiekti 7 253 362 eurų projekto investicinę vertę.

02

Įkurti ne mažiau kaip 6 klasterius.

03

Sukurti ne mažiau kaip 1 000 naujų darbo vietų.

04

Pritraukti ne mažiau kaip 20 inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių.

05

Įkurti 2 mokslo ir studijų institucijas arba jų filialus.

06

Įrengti 2 000 kv. metrų verslo inkubatorių.

07

Paruošti ir įrengti 3 hektarų ir 1 000 kv. metrų viešųjų erdvių plotus.

08

Išvystyti 2–3 naujus inovatyvius produktus, technologijas ar gauti patentus, atitinkančius tarptautinį lygį.

Teritorija yra vystoma remiantis Vilniaus miesto pramonės inovacijų parko teritorijos 2016–2022 metų vystymo strategija.

Vystymo strategija

Dokumentai

Naujienlaiškis